Όροι χρήσης

// ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η επιχείρηση έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση με προβολή φωτογραφιών και περιγραφών. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος (www.yourpillow.gr) ενδέχεται να περιέχει σφάλματα τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης. Η επιχείρηση δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Καθώς η επιχείρηση δεν έχει ενεργό συμμετοχή σε συναλλαγές των χρηστών του σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιδικίας με έναν ή περισσότερους χρήστες, η επιχείρηση απαλλάσσεται από απαιτήσεις ή αξιώσεις για ζημίες κάθε είδους άμεσες ή έμμεσες, γνωστές ή άγνωστες, αποδεδειγμένες και μη που προκύπτουν από τις αντιδικίες ή διαφωνίες αυτές.
Η επιχείρηση στο πλαίσιο των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.yourpillow.gr ενημερώνει τον πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Η επιχείρηση κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.


// ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο, προϊόντα ή τις υπηρεσίες του δικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες μέσω του δικτυακού του τόπου www.yourpillow.gr.


// ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στην επιχείρηση ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν.
Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.
Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα τους, είναι αποκλειστικά σήματα της επιχείρησης ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.


// ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας την ιστοσελίδα της, η επιχείρηση μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.
Επισκεπτόμενοι αυτό το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι η επιχείρηση μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή τυχαία ζημία προκύψει από την χρήση των πληροφοριών και του υλικού που παρέχεται στο site αυτό ή από επισκέψεις σε άλλα sites που τυχόν συνδέονται σε αυτό.


// ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ – ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Ο πελάτης της επιχείρησης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή επιδιόρθωσης μεγέθους του προϊόντος που έχει αγοράσει και παραλάβει χωρίς κανένα επιπλέον κόστος μεταφορικών, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσής τους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα.

Εάν το μαξιλάρι που έχετε παραλάβει, το οποίο και έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για εσάς προσαρμοσμένο με ακρίβεια μέτρα σας (βάση των στοιχείων που μας δώσατε), δεν είναι κατάλληλο μέγεθος για τον σωματότυπό σας σε συνδυασμό με το στρώμα σας, θα κατασκευάσουμε ένα σωστότερο μαξιλάρι για εσάς χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς με το τμήμα αλλαγών και επιστροφών (τηλ. 2741075040) για την αίτηση αλλαγής.

Η πολιτική αλλαγής των προϊόντων ισχύει υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ο πελάτης επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με το τμήμα αλλαγών και επιστροφών (τηλ. 2741075040) για την αίτηση αλλαγής.
 • Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
 • Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική του συσκευασία και ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής.
 • Το προϊόν δεν έχει υποστεί ουδεμία εκούσια ή ακούσια ζημία από τον πελάτη.
 • Το προς επιστροφή προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής αγοράς ή τιμολογίου.
 • Δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.

Σε περίπτωση που μετά την πρώτη αλλαγή το προϊόν δεν σας ικανοποιεί μπορείτε να το επιστρέψετε με επιστροφή 100% των χρημάτων της τιμής του προϊόντος που έχετε καταβάλλει και επιβαρύνεστε μόνο με τα έξοδα επιστροφής.

// ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης της επιχείρησης διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής ή ματαίωσης της παραγγελίας των προϊόντων που έχει αγοράσει και έχει παραλάβει, μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσής τους, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Στην περίπτωση της έγκαιρης αυτής επιστροφής των προϊόντων ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή 100% των χρημάτων της τιμής του προϊόντος που έχει καταβάλλει και επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής. 

Η πολιτική επιστροφής των προϊόντων ισχύσει υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ο πελάτης επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με το τμήμα αλλαγών και επιστροφών (τηλ. 2741075040) για την επιστροφή ή ματαίωση της παραγγελίας 
 • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
 • Το προϊόν συνοδεύεται από την αρχική του συσκευασία και ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής.
 • Το προϊόν δεν έχει υποστεί ουδεμία εκούσια ή ακούσια ζημία από τον πελάτη (συμπεριλαμβανόμενων φθορών λόγω κακής μεταφοράς του, μη προσεκτικής απομάκρυνσης της συσκευασίας του, λανθασμένου μονταρίσματος, μη ενδεδειγμένης χρήσης κ.τ.λ.)
 • Το προς επιστροφή προϊόν συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής αγοράς ή τιμολογίου.
 • Δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιστρέψει προϊόν και διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε η επιχείρηση επιστρέφει το προϊόν στον πελάτη και τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.


// ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Η αποστολή του προς επιστροφή προϊόντος πραγματοποιείται με έξοδα αποστολής του πελάτη, στην παρακάτω διεύθυνση, με τη σήμανση “ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ”:

ΦΑΙΜΠΕΡ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100
ΑΦΜ: 800563566 – ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 129532337000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741075015

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε, σε κάθε περίπτωση επιστροφής να επικοινωνήσετε πρώτα με την επιχείρηση, στο τηλέφωνο 2741075040.


// ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Σε περίπτωση που παραλάβετε κάποιο προϊόν το οποίο είναι ελαττωματικό (π.χ. σχισμένο προϊόν κτλ.), πρέπει να μας καλέσετε αμέσως στο τηλέφωνο 2741075040. 
Η αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος πραγματοποιείται χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση. 


// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΦΑΙΜΠΕΡ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20100
ΑΦΜ: 800563566 – ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 129532337000
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2741075015

// ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Παραγγελίας που συλλέγουμε ώστε να εκπληρώσουμε τη σύμβαση παράδοσης παραγγελίας που συνάπτεται με την ολοκλήρωση της παραγγελίας από εσάς. Αυτό έχει να κάνει με την τιμολόγηση και αποστολή των προϊόντων που αγοράσατε, επιστρέψατε ή αλλάξατε (Διαχείριση πληρωμής, προώθηση αποστολής, τιμολόγηση και ενδιάμεσα ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τις Πληροφορίες Παραγγελίας για τους εξής σκοπούς:

 • Μεταξύ μας επικοινωνία που αφορούν τις παραγγελίες σας.
 • Υπενθύμιση ολοκληρωμένης ή μη ολοκληρωμένης παραγγελίας μέσω email.
 • Έλεγχο, παραγωγή και αποστολή σωστού μεγέθους μαξιλαριού με βάση τον σωματότυπό σας.

Τα στοιχεία που μας δίνετε διατηρούνται στο αρχείο μας μέχρι να μας ζητήσετε γραπτώς να αφαιρεθούν, στέλνοντας μας το αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας με email στο yourpillowgr@gmail.com

Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Σε περίπτωση που ολοκληρώσετε την παραγγελία σας αυτόματα αποδέχεστε όλα τα παραπάνω.